НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО

  • Представителство пред органите на МВР, разследващи органи и прокуратура
  • Представителство пред съдебните органите
  • Правна защита по наказателни дела
  • Изготвяне на жалби до МВР и прокуратурата
  • Изготвяне на възражения по актове за административни нарушения и наказателни постановления