ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ

При определяне на размера на адвокатското възнаграждение за предоставените услуги се прилага Наредба № 1/2004 год за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

 

Кантората е специализирана по дела в областта на наказателното право, за вреди срещу всякакъв вид държавен произвол осъществяван от органи на МВР и прокуратура, вреди от незаконосъобразни действия на ЧСИ /частни съдебни изпълнители/, вреди в следствие на бездействията на общината, като телесни повреди и повреди върху МПС от неподдържани пътища, необезопасени ремонтни дейности и много други.

Кантората активно се бори и срещу незаконните действия на работодатели, както и некоректни работници/служители, които не изпълняват задълженията си по закон и трудов договор.

Изготвяме всякакви видове договори, споразумения и други, като стриктно съблюдаваме сто процентовата защита на вашите права и интереси и даваме пълна гаранция за положителен изход за вас, при евентуален процес в случай на неизпълнение от вашия съконтрагент.